czwartek, 17 kwietnia 2014


Zespół gmachów Rektoratu i Wydziałów Ekonomii oraz Prawa 

i Administracji UMCS

Arch. Stanisław Fijałkowski

(Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego "BUDOPOL")

Proj. mozaik – Kazimierz Gąsiorowski

proj. 1966 - 1971

1974 – 1986

pl. Marii Curie Skłodowskiej 5Budowa gmachów Rektoratu i Ekonomii oraz Prawa i Administracji była jedną z nielicznych inwestycji Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w latach 70. Po wzmożonej rozbudowie Dzielnicy Uniwersyteckiej w poprzedzającej dekadzie przyszedł czas na pewnego rodzaju zwieńczenie założenia urbanistycznego okazałym kompleksem gmachów.

Władze uczelni zwróciły się do warszawskiego architekta Stanisława Fijałkowskiego, autora m. in. nagradzanego i chwalonego projektu Biblioteki Narodowej w Warszawie. Fijałkowski był już wówczas związany z Lublinem. W latach 60. jako pracownik lubelskiego Miastoprojektu współopracowywał projekty osiedli mieszkaniowych w dzielnicach Kalinowszczyzna i Tatary oraz założenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (dzisiejszej Politechniki Lubelskiej).

Pierwsze koncepcje były gotowe w 1968 roku. Planowano wówczas dominantę w postaci 21 – kondygnacyjnego wieżowca, który miał "wyrastać" z płaskiego budynku z dwoma dziedzińcami. Obok miał się znaleźć trzeci, niski na planie kwadratu, również z dziedzińcem. W skład zespołu wchodziła też aula uniwersytecka, którą zaprojektowano po drugiej stronie ulicy Sowińskiego.
Wszystkie części założenia miały być skomunikowane kładkami pieszymi umożliwiającymi przemieszczanie się w sposób bezkolizyjny z ruchem kołowym. Fijałkowski proponował też zbudowanie parkingu podziemnego pod placem Curie – Skłodowskiej. Byłby to wówczas jeden z pierwszych w tego typu parkingów Polsce.
-----------------------------------------------------------------

ilustracja z dwutygodnika społeczno - kulturalnego "Kamena" nr 8 1968
----------------------------------------------------------------
Budowę całego zespołu rozpoczęto w 1974 roku. Ostatecznie gmach Rektoratu i Wydziału Ekonomii przyjął wysokość 62 metrów przy 17 kondygnacjach, zaś budynek Wydziału Prawa i Administracji osiągnął 7 kondygnacji. Budynki zrealizowano w żelbetowej konstrukcji szkieletowej, przyjmując wysokość pomieszczeń typową dla stosowanych wtedy systemów prefabrykowanych. Ostatnie dwie kondygnacje są jednak nieco wyższe. Rektorat był gotowy już w 1979 roku, na uroczystość 35 – lecia uczelni. Pozostałe części oddawano do użytku etapowo. Ostatnie prace wykończeniowe trwały do połowy lat 80. Według założeń z obiektów miało korzystać 4700 studentów, 261 profesorów, 45 wykładowców i pracowników technicznych oraz 350 zatrudnionych w administracji.

W sferze projektu pozostała aula uniwersytecka o 2000 miejsc. Przekrycie miało przyjąć formę żelbetowej łupiny opartej w trzech punktach. Wejście do auli zaplanowano z poziomu kładki, która miała się połączyć z tę przewieszoną nad ulicą Sowińskiego. Auli miał towarzyszyć podłużny pawilon mieszczący funkcje usługowe.
-----------------------------------------------------------------

rys. z książki 
Przemysław Szafer,
"Nowa Architektura Polska. Diariusz lat 1971 - 1975", 
wyd. Arkady, Warszawa 1979


rys. z książki 
Przemysław Szafer,
"Nowa Architektura Polska. Diariusz lat 1971 - 1975", 
wyd. Arkady, Warszawa 1979


fot. Eliza Kwaśniewska, 1981
zdjęcie z albumu
pod red. Maryli Kowalskiej
"Lublin Trzech Pokoleń"
Krajowa Agencja Wydawnicza,
Lublin 1987

2012
-----------------------------------------------------------------
Zespół gmachów reprezentuje późnomodernistyczne cechy założenia i formy. Fijałkowski świadomie nawiązywał do twórczości Oscara Niemeyera, a w szczególności do budynku Zgromadzenia Narodowego w Brasilii z 1960 roku. Analogie dobrze widać na rysunkach pierwotnej koncepcji. Kompozycja brył wyrasta z podstawy, jaką tworzy dwukondygnacyjny pawilon. Jest to czymś w rodzaju piedestału podkreślającego wyższe budynki. Całość dopełniałaby łupinowa forma powłoki przekrycia niezrealizowanej auli uniwersyteckiej. Przestrzeń wokół budynków ma charakter niemal totalny. Została podporządkowana rozbudowanej sieci kładek i przejść, przy czym brakuje elementów zieleni, które mogłyby być wkomponowane w przestrzeń.

System wielopoziomowej struktury komunikacyjnej zespołu można uznać za esencję całego projektu. Podobne koncepcje separowania komunikacji w formie spiętrzenia poziomów ruchu były typowe w modernistycznej architekturze i urbanistyce. Postulaty tego typu rozwiązań pojawiły już w Karcie Ateńskiej w latach 30. Oddzielenie ciągów pieszych od kołowych miało usprawnić komunikację, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pieszym. Dla Fijałkowskiego oczywistym problemem dezintegrującym Dzielnicę Uniwersytecką była ulica Sowińskiego, która wyraźnie oddzielała część naukowo – dydaktyczną od socjalno – bytowej. Słusznie zakładał, iż w perspektywie czasu w mieście przybędzie samochodów, a przekroczenie ulicy Sowińskiego będzie coraz uciążliwsze. Zamysłowi stworzenia systemu oddzielnego poziomu komunikacji dla pieszych sprzyjało ukształtowanie terenu. Wykorzystano skarpę opadającą w stronę ulicy, co pozwoliło uzyskać bezpośrednie połączenie kładki z wejściem do gmachów Rektoratu oraz Wydziałów Ekonomii i Prawa.
Druga kładka powstała nad mniej ruchliwą ulicą Radziszewskiego, łącząc plac Curie – Skłodowskiej z biblioteką. Istniejący budynek projektu Tadeusza Witkowskiego nie posiadał wejścia z poziomu 2 kondygnacji, stąd kładka była nieużywana do momentu otwarcia nowego skrzydła biblioteki (również projektu Fijałkowskiego) dostępnego z poziomu przejścia nad ulicą. System kładek miał scalać poszczególne elementy rozrastającej się się Dzielnicy Uniwersyteckiej. W myśl architektury organicznej miał włączyć zespół nowych budynków w istniejący układ oraz pozwolić na późniejszy rozrost i przekształcenia. Jednak pozostałe odcinki kładek nie zostały zrealizowane.
-----------------------------------------------------------------


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmachy Rektoratu i Ekonomii oraz Wydziału Prawa i Administracji przyjęły formę zharmonizowaną z układem konstrukcyjnym. Elewacje charakteryzują się rytmicznością, z podkreśleniem podziałów poziomych. Fijałkowski zatroszczył się również o detal. Cokoły budynków uzyskały kamienną okładzinę, co przywodzi na myśl nawiązanie do idei "silnej podstawy" w projektach Ludwika Miesa van der Roche. Charakterystycznym dla projektów Fijałkowskiego jest ciąg aluminiowych "żyletek" obiegających dwukondygnacyjny pawilon. Zabieg ten nadaje lekkości i sprawia wrażenie unoszenia się budynku.
Jednak najbardziej interesującym elementem dekoracyjnym są mozaiki autorstwa Kazimierza Gąsiorowskiego. Zlokalizowano je w reprezentacyjnych częściach obiektów: na ścianach dziedzińca dwukondygnacyjnego pawilonu oraz we wnętrzach hallu gmachów Rektoratu i Wydziału Prawa i Administracji i księgarni uniwersyteckiej. Mozaiki zostały wykonane z elementów kamiennych, metalowych i ceramicznych. W kompozycji można się doszukać nawiązań do motywów antycznej Grecji. W podobnej stylistyce Gąsiorowski wykonał mozaiki w gmachu Biblioteki Narodowej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fot. Zbigniew Zugaj
z albumu "Lublin w fotografii Zbigniewa Zugaja"
Wydawnictwo Lubelskie, 1988
Wydział Prawa i Administracji

 Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji 

 Wydział Prawa i Administracji

 Wydział Prawa i Administracji

 hall Rektoratu

 Wydział Prawa i Administracji

 Wydział Prawa i Administracji
-----------------------------------------------------------------
W ostatnim czasie kompleks przeszedł remont elewacji wraz z ociepleniem. Kolorystyka gmachów wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Niestety pozbyto się brązowego marblitu na zachodniej, przeszklonej ścianie kurtynowej gmachu Wydziału Prawa i Administracji. Natomiast na północnym szczycie Rektoratu planowana jest instalacja dodatkowej windy.

Kompleks budynków Fijałkowskiego stanowi wizytówkę nie tylko uczelni, ale również miasta. Należy do najciekawszych przykładów powojennego modernizmu w Lublinie.bibliografia:
1. Dostatni Jerzy, "Miliardy dla studentów", Kamena, nr 8, 1968, str. 3.
2. Pastuszko Izabela, "Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie", Lublin, 2013
3. Szafer T. Przemysław, "Nowa Architektura Polska. Diariusz 1971 - 1975", wyd. Arkady, Warszawa 1977
tekst i zdjęcia
Marcin Semeniuk

 
Toggle Footer